ZGARY ALUMINIOWE:

 

 

Zgary, po ich wstępnej przeróbce, poddawane są
procesom mechanicznym w celu wyodrębnienia poszczególnych frakcji.

Mechaniczny przerób zgarów polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu tego odpadu na frakcję grubo i drobno ziarnistą.


Frakcja gruboziarnista zawiera znaczną ilość metalicznego aluminium.


Frakcje drobnoziarniste zawierają niewielkie ilości aluminium metalicznego i stanowią problem dla firm zajmujących się przeróbką zgarów.

Jedną z firm w Polsce, która zajmuje się kompleksowym przerobem zgarów aluminiowych jest firma AVICO.

Część tych drobnoziarnistych frakcji wykorzystywana jest do produkcji granulowanego żużla syntetycznego o właściwościach silnie upłynniających i odtleniających, stosowanego w procesach rafinacji i w metalurgii wtórnej stali.


Przy rosnącej produkcji aluminium wtórnego wzrasta również ilość tego rodzaju odpadów, dlatego poszukuje się nowych technologii, które umożliwią w pełni wykorzystanie i zagospodarowanie tych drobnoziarnistych odpadów.

 zgary