RECYKLING PUSZEK ALUMINIOWYCH: 

 

 

Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia.

 

Odzysk aluminium z puszek można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.

 

W 2011 roku w Polsce poddanych recyklingowi zostało 74% aluminiowych puszek, spośród wprowadzonych w tym czasie na rynek na rynek. To jeden z najlepszych wyników spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Korzyści płynące z recyklingu aluminiowych puszek po napojach:

 

  • Edukacja ekologiczna: puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.

 

  • Zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.

 

  • Energia: odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.

 

  • Ochrona środowiska:recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Recykling to także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 95%. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość odpadów w naszym otoczeniu i na wysypiskach.

 

  • Pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 3 zł.

 

  • Ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.

 

  • Koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

puszkli alu