RECYKLING ALUMINIUM:

 

 

Przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa jest również recykling odpadów pochodzenia poprodukcyjnego oraz komunalnego.

Zajmujemy się odbiorem oraz odzyskiem odpadów metali nieżelaznych i rzetelną segregacją cennego surowca.

Oczyszczony z zanieczyszczeń surowiec jest poddawany dalszemu procesowi recyklingu i przekazywany do hut do ponownego przetopu.

W ten sposób firma AVICO przyczynia się do oczyszczania środowiska naturalnego z odpadów nieulegających w naturze procesowi biodegradacji.

 

 

recykling

Zbieranie, segregacja, magazynowanie oraz przerób odbywają się zgodnie z wymogami i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska.

 GRANULAT2